Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
» Thông tin chung   » Giới thiệu   » Sản phẩm   » Quảng cáo   » Bình chọn
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
Bình chọn
Ngành hàng ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
Địa chỉ 2C Phó Đức Chính, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại (8) 9143183
Fax (8) 9143193
Email saigonbank@hcm.vnn.vn 
Website http://www.saigonbank.com.vn 
Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp dịch vụ tài chính – ngân hàng:

 

- Huy động vốn VND và ngoại tệ.

- Cho vay ngắn, trung, dài hạn VND và ngoại tệ.

- Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh.

-  Dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu.

-  Mua bán ngoại tệ trong nước và quốc tế.

-  Phát hành & thanh toán thẻ của Saigonbank, thanh toán thẻ tín dụng quốc tế.

-  Chuyển tiền đi, đến trong nước và quốc tế.

-  Các dịch vụ ngân hàng khác.

 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Xây dựng thương hiệu | Diễn đàn | Liên hệ