Công Ty CP XNK và Hợp Tác Đầu Tư VILEXIM
» Thông tin chung   » Giới thiệu   » Sản phẩm   » Quảng cáo   » Bình chọn
Công Ty CP XNK và Hợp Tác Đầu Tư VILEXIM
Bình chọn
Ngành hàng THƯƠNG MẠI
Địa chỉ 170 Hà Nội, Giải Phóng, Việt Nam
Điện thoại (84.4) 8.69 4171- 8.694 169
Fax (84.4) 8.69 4168
Email vilexim@hn.vnn.vn
Website http://www.vilexim.com.vn
Lĩnh vực hoạt động

- Xuất khẩu hàng hóa

- Nhập khẩu hàng hóa

- Xuất khẩu lao động

- Đầu tư liên doanh

 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Xây dựng thương hiệu | Diễn đàn | Liên hệ